Advokatske usluge

Postupak za deobu zajedničke stvari ili imovine

U postupku se odlučuje  o deobi i načinu deobe zajedničke stvari ili imovine.

Stvarno nadležni sudovi koji odlučuju u ovom postupku su osnovni sudovi, a mesno – sud na čijem se područuju stvar nalazi.

Postupak deobe zajedničke stvari ili imovine pokreće po načelu dispozicije- odnosno slobodne volje stranaka.

Može ga pokrenuti svaki zajedničar, a predlog mora da obuhvati sve zajedničare.

U predlogu moraju biti sadržani podaci o predmetu deobe i udelima zajedničare o zajedničarima, kao i o drugim licima koja na predmetu deobe imaju neko stvarno pravo.

Po prijemu predloga sud zakazuje ročište na koje poziva sve zajedničare i lica koja na predmetu deobe imaju neko stvarno pravo.

U uslovima i načinu deobe učesnici mogu zaključiti poravnanje– ono se unosi u zapisnik.

Poravnanjem se uređuju sva sporna pitanja između zajedničara uključujući i ona koja se odnose na odgovarajuća prava trećih lica.

Poravnanje ima značaj sudskog poravnanja i dovodi do okončanja postupka.

Ako se sporazum o načinu deobe ne postigne, sud saslušava učesnike u postupku i po istražnoj maksimi izvodi potrebne dokaze, a kad je to neophodno određuje i veštačenje.

Kada izvede sve dokaze i utvrdi relevantno činjenično stanje, sud pristupa odlučivanje i donošenju Rešenju o deobi.

Ako se tokom postupka utvrdi da je među zajedničarima sporno pravo na stvari koje su predmet deobe ili pravo na imovinu udeo u zajedničkim stvarima koje su predmet deobe ili pravo na imovinu sud prekida postupak i upućuje predlagača da u određenom roku pokrene parnicu.

Ako se parnični postupak ne pokrene u roku smatra da je time povučen predlog za deobu zajedničke stvari ili imovine.

Prilikom odlučivanja o deobi zajedničkih stvari ili imovine vanparnični sud posebno vodi računa o opravdanim zahtevima i interesima zajedničara.

Rešenje mora da sadrži predmet, uslove i način deobe, podatke o fizičkim delovima stvaru i pravima koji su pripali svakome od zajedničara, kao i njihova prava i obaveze utvrđene deobom.

Rešenjem se mora odlučiti i o načinu ostvarivanja službenosti i drugih stvarnih prava na delovima stvari, koja je fizički podeljena između zajedničara.