Advokatska kancelarija Radojčić

O nama

Advokat Tamara Radojčić

Lični podaci

Obrazovanje

 • Fakultet-Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
 • Master akademske studije prava  2016-2017
 • Trgovinskopravni poslovi
 • Smer-Međunarodni smer
 • Pohvalnica za odličan uspeh Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu
 • Učestvovala na stručnim grupama iz Uporedne pravne tradicije,Građanskog i stvarnog prava,Naslednog  prava i Obligacionog prava, i Ljudskih prava
 • Stipendista Pravnog fakulteta
 • Srednja škola- Deseta beogradska gimnazija ,,Mihajlo Pupin“

Poznavanje jezika

 • Engleski jezik
 • Ruski jezik
DAK_3493

Advokat Tamara Radojčić rođena je u Beogradu u advokatskoj porodici, nakon završene srednje škole „ X beogradske  gimnazije Mihajlo Pupin“ 2012 godine  upisuje Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, međunarodni smer koji završava u roku kao odličan student sa pohvalnicama. Za vreme studiranja obavlja praksu  kod Zaštitnika građana.

Master studije trgovinskopravni poslovi upisuje odmah nakon diplomiranja 2016  godine i završava ga u roku sa prosekom 9.70 i   brani  master tezu „ Potrošačka paradigma u pravu osiguranja“ sa ocenom 10.

U periodu od 2016 do 2018 godine radi kao advokatski pripravnik u advokatskoj kancelariji Simović.

2018 godine objavljuje naučni rad u časopisu „ Pravo i privreda“ na temu „ Informaciona paradigma u ugovornom pravu osiguranja.“

2019 godine polaže pravosudni ispit pred komisijom čiji je predsednik sudija Predrag Trifunović i polaže pravosudni sa odlikama iz predmeta Ustavno pravo kod profesora Milana Škulića i krivičnog prava kod javnog tužioca Krsmana.

Nakon položenog pravosudnog ispita upisuje se u Advokatsku komoru Beograda.

2019 godine upisuje doktorske studije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Advokat Tamara Radojčić  je angažovana kao saradnik u nastavi na fakultetu za Privredu i pravosuđe akreditivna jedinica Beograd.

Professional Female lawyer discussing negotiation legal case with client meeting with document

Praksa,seminari ,studenske organizacije i ostalo

 • Advokatski pripravnik u kancelariji Simović
 • Praksa kod  Zaštitnika  građana
 • Pravna klinika za Ekološko pravo
 • Pravna klinika za Obligaciono pravo
 • Simulacija Krivičnog suda Srbije
 • Debatno takmičenje ,, Decembarac“
 • Član –Kluba za UN
 • Član –ELSE (evropsko udruženje studenata prava)
 • Član -Debatnog kluba Pravnog fakulteta  Univerziteta u Beogradu
 • Kursevi i seminari – 
 • Princip pravna država 
 • School of  Environmental Law
 • Global Corruption,Good Governance and the United Nations Convention against Corription
 • Misija OEBS-a u Srbiji  ,,U susret presedavanju Srbije OEBS-om“
 • Diplomatski dani – Dani Francuske
 • Učestvovala u stručnim posetama Ambasadama : Češke, Slovačke i Indije u organizaciji kluba za UN
 •  Učestvovala u Humanitarnoj akciji za pomoć Prihvatilištu za decu i Ustanovi za decu I mlade ,,Sremčica”
Cropped shot of young designer woman reading a book while sitting at the modern working desk.

Advokat Tatjana M. Simović

Lični podaci

Advokat Tatjana M. Simović diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu,krivično-sudski smer.
Za vreme studija,radila  je u Prvom Opštinskom sudu u Beogradu kao sudija porotnik i upoznavala se sa krivičnim i parničnim postupkom RS.

Od 1989-1991. god. karijeru započinje  u Beogradu,kao advokatski pripravnik u Advoktatskoj Kancelariji advokata Borivoja Borovića i advokata Radomira Živkovića, danas ambasadora RS. 1991. god. nakon položenog pravosudnog ispita pred komisijom Ministarstva pravde RS, osniva samostalno Advokatsku kancelariju  Simović.

Advokat Tatjana M. Simović je član Advokatske komore Srbije i Advokatske komore Beograda.
Advokatska legitimacija broj 1971.
Učesnik je Kopaoničke škole prava sve od njenog osnivanja do danas.

Professional Female lawyer discussing negotiation legal case with client meeting with document

Advokat Tatjana Simović

Advokat Tatjana Simović pomaže i savetuje svoje klijente u pravnim, finansijskim, poreskim i drugim pitanjima u vezi sa poslovanjem nekretninama uključujući i postupke pred nadležnim državnim organima.
Dugogodišnje iskustvo doprinelo je uspešnom poslovanju sa klijentima u svim aspektima ulaganja u nekretnine, savetovanja i pružanja pomoći prilikom vođenja pregovora i zaključivanja predugovora i ugovora o kupoprodaji nepokretnosti i ugovora o zakupu, zastupanje u sporovima u vezi sa nekretninama kao i izrada pravno – dijagnostičkih izveštaja (legal due diligence reports).

U proteklih 26 godina neprekidnog bavljenja advokaturom,advokat Tatjana M. Simović, stekla je poverenje mnogih fizičkih i pravnih lica kako u zemlji tako i u inostranstvu,svojim savesnim,profesionalnim i iskrenim odnosom sa klijentima.

Cropped shot of young designer woman reading a book while sitting at the modern working desk.